O Nás

Advokátní kancelář Moravec byla založena Mgr. Markem Moravcem, který se specializuje na právo nemovitostí, smluvní agendu, rodinné právo a dále na správní právo, stavební právo a právo obchodních společností, významnou agendou kanceláře je i trestní právo.

Mgr. Marek Moravec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, prospěl s vyznamenáním. V minulosti působil ve státní správě, a to na Ministerstvu zdravotnictví České republiky, dále v několika advokátních kancelářích, kde si během 5 let své praxe osvojil nezbytné právní zkušenosti a dovednosti. V rámci svého času mimo advokátní kancelář se aktivně zapojuje do výuky správního práva na Univerzitě Karlově a publikuje v předních prestižních odborných právních periodicích.

Při poskytování právních služeb úzce spolupracujeme s dalšími advokáty, notářskou kanceláří a exekutorským úřadem. V případě potřeby lze zajistit i tlumočení či překlady z cizích jazyků.

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství, a to ve všech oblastech právních služeb.

Mezi naše klienty patří významné české realitní kanceláře, střední podniky i začínající podnikatelé, rovněž i soukromé osoby při řešení svých každodenních problémů.

Oblasti specializace

Poskytujeme právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého, zejména občanského a obchodního, a v oblasti práva veřejného, zejména správního a trestního.

 • Právo nemovitostí

  • nákup a prodej nemovitých věcí – bytové jednotky, pozemky, rodinné domy, advokátní úschova peněz
  • nájmy, podnájmy a pachty nemovitostí
  • smlouvy o zřizování služebností (služebnost bytu, služebnost cesty)
  • mezigenerační převody majetku
  • poradenství v oblasti staveb, výstavby a správy nemovitostí
 • Rodinné a manželské právo

  • komplexní právní poradenství týkající se rozvodu – návrh na zahájení řízení, zastupování před soudem, úprava výživného mezi dětmi a rodiči, i mezi nerozvedenými manželi, vypořádání společného jmění manželů
  • příprava návrhu na rozvod, včetně zastupování zejména ve sporném rozvodu
  • vypořádávání společného jmění manželů, či jeho smluvní modifikace (podklady k notářskému zápisu)
  • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného
  • vymáhání dlužného výživného
 • GDPR a ochrana osobních údajů

  • analýzu firemních procesů a jejich soulad s GDPR
  • kompletní audit firemních dokumentů a jejich úpravu dle požadavků GDPR
  • proškolení managementu i zaměstnanců tak, aby byli schopni plnit požadavky GDPR specifické pro vaše podnikání
  • vypracování firemních metodik, postupů, krizových plánů a dalších dokumentů nutných ke splnění požadavků GDPR
  • analýzu potřeby pověřence pro ochranu osobních údajů a případné zajištění této činnosti
 • Trestní právo

  • obhajoba v přípravném řízení včetně řízení o vzetí do vazby
  • odklony v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o vině a trestu)
  • obhajoba v rámci hlavního líčení
  • podání odvolání a obhajoba před odvolacím soudem
  • podání dovolání
  • podání stížnosti k ústavnímu soudu
  • žádost o prominutí zbytku trestu, žádost o podmíněné propuštění
  • žádost o zahlazení odsouzení
  • pomoc poškozenému v rámci uplatnění jeho nároku na náhradu škody v trestním řízení
 • Smluvní agenda

  • příprava a revize smluv, zejména kupní smlouvy, úschovní smlouvy, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o dílo
 • Soudní spory a jiná řízení

  • komplexní právní poradenství
  • analýza podkladů a zásadních právních otázek
  • případné jednání s protistranou
  • příprava všech potřebných písemných dokumentů
  • plánování vedení sporu a procesní taktiky
  • zastupování před soudními orgány
  • zpracování návrhů na vydání předběžných opatření v odůvodněných případech
  • zajištění výkonu rozhodnutí/exekuce
 • Právní služby pro podnikatele i velké společnosti

  • vymáhání pohledávek
  • pracovněprávní problematika
  • změny ve společnosti, nastavení společnosti, vnitřní předpis
  • kontrola a příprava smluv a jiných právních dokumentů
  • zastoupení ve správních řízeních a při kontrolách správních orgánů
  • likvidace obchodních společností
  • zajišťování běžné korporátní právní agendy
  • právní due diligence
  • nabývání a převody majetkových účastí
  • compliance
 • Pracovní právo

  • zastupování ve sporech z pracovněprávních vztahů
  • sepis pracovních smluv, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • právní pomoc při ukončení pracovního poměru, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru
  • komplexní poradenství zaměstnavatelům

Kontakt

Mgr. Marek Moravec

Ev. č. ČAK
19284
088 24 291
Sídlo
Karpatská 1185/8, Praha 10, Vršovice, PSČ 100 00
Telefon
+420 728 698 573
E-mail
info@advokatmoravec.cz

Kanceláře

Na Moráni 1750/4
Praha 2, Nové Město
PSČ 128 00
Mapa
V Olšinách 16/82
Praha 10, Strašnice
PSČ 100 00
Mapa
Náměstí T.G.M. 33
Golčův Jeníkov
PSČ 582 82
Mapa